English
  • 艺术品
  • 艺术家
推荐指数: 2.2

藏家喜爱度0.3/2.0

艺术家等级0.4/2.0

艺术价值0.6/1.0

观赏价值0.8/1.0

价格优势0.0/1.0

流通性0.0/1.0

投资价值0.1/2.0

了解更多2.2/10

山间集—瀑布

曾圣钦

类型版画
材质纯棉水彩纸
风格艺术微喷
尺寸38 x 46 cm
题材风景
创作年份2022

价格

¥ 1,450
源自艺术家作品来源于艺术家本人 签名证书附含艺术家签名的作品收藏证书 未装框此件作品已托裱或无需托裱但未装框 签名版画艺术家签名的限量高保真原作复制品
选择版号: 299
收货地址 :

运费: 83

收藏 0

配送 保 证 返 品 再 售 常见问题

艺术家

曾圣钦

青年艺术家 · 中国

在售作品 37

官网
已关注12

《红-门球 》

77 x 45 cm   |  ¥ 23,500

《红-白玉兰3 》

77 x 45 cm   |  ¥ 23,500

《红-合奏 》

77 x 45 cm   |  ¥ 23,500

《山间集—秋水 》

38 x 46 cm   |  ¥ 12,000

《天地集—竹间 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-金玉兰2 》

45 x 77 cm   |  ¥ 3,000

《红-金玉兰3 》

77 x 45 cm   |  ¥ 23,500

《红-金竹3 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-美人蕉 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-富春江月 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《山间集—满月 》

38 x 46 cm   |  ¥ 12,000

《山间集—瀑布 》

38 x 46 cm   |  ¥ 12,000

《天地集—荷花2 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《天地集—竹1 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-红白玉兰5 》

45 x 77 cm   |  ¥ 3,000

《红-虎皮百合 》

45 x 77 cm   |  ¥ 3,000

《红-中秋 》

45 x 77 cm   |  ¥ 3,000

《红-红白玉兰5 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-白玉兰4 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-牡丹1 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-牡丹2 》

77 x 45 cm   |  ¥ 23,500

《红-牡丹3 》

137 x 70 cm   |  ¥ 62,000

《红-瑞雪2 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《红-石3 》

45 x 77 cm   |  ¥ 23,500

《踏雪24 》

75 x 46 cm   |  ¥ 23,500

《红-石4 》

45 x 77 cm   |  ¥ 3,000

《红-福狮2 》

65 x 120 cm   |  ¥ 6,800

《修平淡心20 》

211 x 32 cm   |  ¥ 42,000

《山间集—水中月 》

21 x 33 cm   |  ¥ 950

《山间集—香花集会 》

21 x 33 cm   |  ¥ 950

《山间集—瀑布 》

38 x 46 cm   |  ¥ 1,450

《山间集— 出游 》

21 x 33 cm   |  ¥ 950

《山间集—拥抱 》

21 x 33 cm   |  ¥ 950

《山间集—静坐 》

38 x 46 cm   |  ¥ 1,450

《山间集—满月 》

38 x 46 cm   |  ¥ 1,450

《天地集—竹1 》

45 x 77 cm   |  ¥ 3,000

《山间集—秋水 》

38 x 46 cm   |  ¥ 1,450

场景展示

场景
提交成功
您的出价已成功提交,我们审核后会跟藏家沟通并将结果通知您。谢谢!
确认
购买须知