English
  • 艺术品
  • 艺术家
推荐指数: 2.0

藏家喜爱度0.0/2.0

艺术家等级0.4/2.0

艺术价值0.6/1.0

观赏价值0.7/1.0

价格优势0.0/1.0

流通性0.2/1.0

投资价值0.1/2.0

了解更多2.0/10

兔宝宝3

LILY

类型油画
材质布面油画
风格具象 当代
尺寸60 x 60 cm
题材人物
创作年份2022

价格

¥ 6,000
代金券 1 张

通用优惠券:

限时小兔专属95折优惠 领取

有效期至:2023/2/6 截止

源自艺术家作品来源于艺术家本人 签名证书附含艺术家签名的作品收藏证书 未装框此件作品已托裱或无需托裱但未装框 原作由艺术家本人独立完成的原创作品
收货地址 :

运费: 113

收藏 0

配送 保 证 返 品 再 售 常见问题

艺术家

LILY

新锐艺术家 · 中国

在售作品 47

官网
已关注12

《小豆芽-好奇 》

70 x 70 cm   |  ¥ 1,200

《小豆芽-看电视的宝宝 》

70 x 70 cm   |  ¥ 1,200

《小豆芽-回眸 》

70 x 70 cm   |  ¥ 1,200

《小豆芽-会有天使替我来爱你 》

80 x 60 cm   |  ¥ 1,200

《小豆芽-篮球高手 》

80 x 80 cm   |  ¥ 1,200

《小豆芽-坏笑 》

40 x 40 cm   |  ¥ 980

《小豆芽-撑伞 》

40 x 40 cm   |  ¥ 980

《小豆芽-搞怪 》

40 x 40 cm   |  ¥ 980

《小豆芽-惊喜 》

40 x 40 cm   |  ¥ 980

《小豆芽-宝宝和鱼 》

80 x 93 cm   |  ¥ 2,000

《小豆芽-回眸 》

70 x 70 cm   |  ¥ 7,000

《小豆芽-好奇 》

70 x 70 cm   |  ¥ 7,000

《小豆芽-篮球高手 》

80 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《十二生肖-兔宝宝 》

80 x 120 cm   |  ¥ 9,000

《兔宝宝系列-兔宝宝1 》

60 x 60 cm   |  ¥ 6,000

《十二生肖-猪宝宝 》

60 x 60 cm   |  ¥ 6,000

《小豆芽 眼里有猫》

60 x 60 cm   |  ¥ 6,000

《妈妈不要生气 》

40 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《小豆芽-撑伞 》

100 x 120 cm   |  ¥ 11,000

《幸福时刻 》

70 x 70 cm   |  ¥ 7,000

《小豆芽-情绪2 》

30 x 20 cm   |  ¥ 980

《小豆芽-情绪3 》

40 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《小豆芽-甜甜的梦 》

70 x 70 cm   |  ¥ 7,000

《小豆芽-委屈 》

40 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《大头宝宝》

80 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《悠闲 》

40 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《眼里有兔》

40 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《小豆芽-眼里有花 》

70 x 70 cm   |  ¥ 1,580

《上学啦 》

60 x 60 cm   |  ¥ 6,000

《小豆芽-思考 》

70 x 70 cm   |  ¥ 7,000

《小豆芽-情绪1 》

30 x 20 cm   |  ¥ 980

《小豆芽-眼里有花 》

70 x 70 cm   |  ¥ 7,000

《宝宝与鸟 》

100 x 120 cm   |  ¥ 11,000

《好好学习天天向上 》

80 x 120 cm   |  ¥ 9,000

《跳跃 》

40 x 50 cm   |  ¥ 4,500

《小豆芽-甜甜的梦 》

70 x 70 cm   |  ¥ 1,200

《小豆芽-委屈 》

40 x 40 cm   |  ¥ 980

《鱼宝宝 》

80 x 80 cm   |  ¥ 8,000

《狗宝宝 》

60 x 60 cm   |  ¥ 6,000

《眼里是你 》

40 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《甜心宝宝 》

40 x 40 cm   |  ¥ 4,000

《小豆芽-情绪3 》

40 x 40 cm   |  ¥ 980

《小豆芽-思考 》

70 x 70 cm   |  ¥ 1,200

《你也会孤单吗 》

40 x 50 cm   |  ¥ 4,500

《小豆芽-情绪2 》

30 x 20 cm   |  ¥ 2,500

《兔宝宝3 》

60 x 60 cm   |  ¥ 6,000

《宝宝和饼干熊》

80 x 100 cm   |  ¥ 9,000

场景展示

场景
提交成功
您的出价已成功提交,我们审核后会跟藏家沟通并将结果通知您。谢谢!
确认