English
  • 艺术品
  • 艺术家
推荐指数: 2.4

藏家喜爱度0.5/2.0

艺术家等级0.4/2.0

艺术价值0.7/1.0

观赏价值0.7/1.0

价格优势0.0/1.0

流通性0.0/1.0

投资价值0.1/2.0

了解更多2.4/10

凌云 然

苏凌志

类型雕塑
材质青铜烤漆
风格铜质
尺寸52 x 36 x 21 cm
题材动物
创作年份2021

价格

¥ 15,000
源自艺术家作品来源于艺术家本人 签名证书附含艺术家签名的作品收藏证书 原作由艺术家本人独立完成的原创作品
选择版号: 99
收货地址 :

运费: 146

收藏 0

配送 保 证 返 品 再 售 常见问题

艺术家

苏凌志

雕塑艺术家 · 中国

在售作品 73

官网
已关注16

《奔跑的小红兔》

12 x 19.2 x 20 cm   |  ¥ 1,199

《红兔》

10 x 26.8 x 9 cm   |  ¥ 999

《Hello! 》

46 x 42 x 16 cm   |  ¥ 14,000

《凌云 立 》

42 x 67 x 13 cm   |  ¥ 15,000

《凌云 然 》

52 x 36 x 21 cm   |  ¥ 15,000

《凌云·二 》

55 x 30 x 8 cm   |  ¥ 15,000

《中秋特别款(黄色星球夜光)》

15 x 15 x 9 cm   |  ¥ 999

《白色款(整体夜光)》

15 x 15 x 9 cm   |  ¥ 999

《彩虹之舞》

21 x 20 x 7 cm   |  ¥ 1,399

《凌云 如一 》

72 x 11 x 9 cm   |  ¥ 13,990

《凌云 红色》

57 x 30 x 9 cm   |  ¥ 16,000

《凌云 中号》

175 x 92 x 30 cm   |  ¥ 200,000

《距离》

18 x 62 x 92 cm   |  ¥ 75,000

《凌云 仕 》

53 x 27 x 17 cm   |  ¥ 15,000

《黎明》

73 x 14 x 50 cm   |  ¥ 50,000

《凌云 不锈钢》

57 x 30 x 9 cm   |  ¥ 26,600

《凌云 十六 》

61 x 25 x 10 cm   |  ¥ 15,000

《彩虹之舞 (大)》

65.5 x 61 x 22 cm   |  ¥ 9,800

《红白款》

15 x 15 x 9 cm   |  ¥ 999

《迎禧》

19 x 72 x 47.5 cm   |  ¥ 9,800

《Loong》

14.3 x 23 x 8 cm   |  ¥ 999

《Loong(大)》

38.6 x 62 x 21 cm   |  ¥ 9,800

《咏》

51 x 18 x 16 cm   |  ¥ 26,000

《越》

44 x 15 x 14 cm   |  ¥ 12,800

《名帆》

12 x 42 x 26 cm   |  ¥ 9,800

《鸣》

11 x 31 x 36 cm   |  ¥ 9,800

《越影》

12 x 43 x 26 cm   |  ¥ 9,800

《迹》

15 x 42 x 28 cm   |  ¥ 12,800

《凌云·三 青铜》

79 x 31 x 10 cm   |  ¥ 15,000

《凌云·三 中号》

249 x 92 x 30 cm   |  ¥ 200,000

《凌云 黄色》

55 x 30 x 12 cm   |  ¥ 14,000

《我们身处何处(1)》

39 x 15 x 16 cm   |  ¥ 2,200

《我们身处何处(2)》

160 x 62 x 72 cm   |  ¥ 100,000

《我们身处何处(3)》

39 x 15 x 16 cm   |  ¥ 2,200

《凌云》

57 x 30 x 9 cm   |  ¥ 18,000

《凌云 白色》

55 x 30 x 9 cm   |  ¥ 15,000

《凌云·三 小号》

79 x 31 x 10 cm   |  ¥ 15,000

《俊逸》

9 x 30 x 20 cm   |  ¥ 8,800

《守黑》

41 x 15 x 23 cm   |  ¥ 24,000

《夕影》

52 x 9 x 42 cm   |  ¥ 40,000

《影》

13 x 28 x 28 cm   |  ¥ 3,890

《2020》

52 x 202 x 86 cm   |  ¥ 150,000

《朝》

31 x 37 x 51 cm   |  ¥ 50,000

《春》

42 x 10 x 44 cm   |  ¥ 40,000

《追风》

16 x 34 x 26 cm   |  ¥ 9,800

《如意》

16 x 36 x 26 cm   |  ¥ 9,800

《越》

44 x 15 x 14 cm   |  ¥ 12,800

《迎禧》

40 x 150 x 99 cm   |  ¥ 60,000

《迎禧》

7 x 26 x 17 cm   |  ¥ 1,199

《脱衣服的少女》

56 x 75 x 12 cm   |  ¥ 55,000

《寻》

45 x 75 x 28 cm   |  ¥ 60,000

《攀》

25 x 15 x 28 cm   |  ¥ 8,000

《知否知否 大号》

72 x 87 x 69 cm   |  ¥ 100,000

《骏九》

11 x 36 x 36 cm   |  ¥ 9,800

《骏五》

15 x 30 x 29 cm   |  ¥ 9,800

《赤龙》

36 x 37 x 11 cm   |  ¥ 9,800

《七月》

117 x 47 x 13 cm   |  ¥ 80,000

《七月·二》

80 x 41 x 18 cm   |  ¥ 80,000

《无题(1)》

12 x 57 x 10 cm   |  ¥ 30,000

《无题(2)》

45 x 10 x 8 cm   |  ¥ 30,000

《绪》

47 x 24 x 23 cm   |  ¥ 50,000

《拥》

196 x 98 x 88 cm   |  ¥ 230,000

《拥 小号》

60 x 28 x 18 cm   |  ¥ 3,700

《浴》

14 x 58 x 14 cm   |  ¥ 30,000

《影》

170 x 152 x 88 cm   |  ¥ 350,000

《格格》

27 x 11 x 28 cm   |  ¥ 16,000

《舟》

136 x 68 x 38 cm   |  ¥ 130,000

《子午》

35 x 10 x 40 cm   |  ¥ 30,000

《左_右》

63 x 11 x 47 cm   |  ¥ 46,000

《梦》

28 x 10 x 15 cm   |  ¥ 30,000

《美惠三女神(1)》

51 x 18 x 43 cm   |  ¥ 70,000

《朋友-迪》

33 x 55 x 33 cm   |  ¥ 40,000

《Hello!-金》

42 x 46 x 16 cm   |  ¥ 28,800

场景展示

场景
提交成功
您的出价已成功提交,我们审核后会跟藏家沟通并将结果通知您。谢谢!
确认
购买须知